Zde může být vaše reklama.
Neděle 19.5.
Svátek má Ivo
Menu

SOS tlačítko Nebuďte slepí k domácímu násilí

Nebuďte slepí k domácímu násilí

foto: Pixabay

28. 07. 2019 - 09:39

Projekt s názvem „Nebuďte slepí k domácímu násilí III.“ navazuje na stejnojmenný projekt ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky s pořadovým č. II., který byl realizován v letech 2017 – 2018 a jehož cílem byla jak podpora specializace policistů Policie ČR v oblasti domácího násilí, tak zvýšení informovanosti ohrožených osob z řad menšin a v sociálně vyloučených lokalitách.  Aktuální projekt pokračuje v nastaveném trendu specializace policistů Policie ČR a jejich profesionální komunikace s oběťmi domácího násilí včetně předcházení sekundární viktimizaci.

V rámci projektu byl pořízen materiál – výjezdové desky pro policisty vyjíždějící k incidentům se znaky domácího násilí. Ty byly distribuovány na všechna krajská ředitelství policie k dovybavení obvodních oddělení tam, kde již desky, pořízené v roce 2007, dosloužily. Ve výjezdových deskách má policista k dispozici zejména propisovací formuláře, podklady pro posuzování rizika dalšího útoku a preventivní materiály s informacemi pro ohroženou osobu včetně kontaktů na pomáhající organizace.

Stěžejní část ovšem tvořila realizace pilotního projektu, v jehož rámci bylo vyzkoušeno signalizační zařízení pro oběti domácího násilí. Policie ČR má od roku 2007 k dispozici institut vykázání ze společného obydlí jako preventivní opatření k ochraně ohrožené osoby před opakováním násilných útoků. To jí umožňuje dle § 44 a násl. zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, vykázat násilnou osobu ze společného obydlí na dobu 10 dnů. Ohrožená osoba tak má možnost bez psychického či jiného nátlaku násilné osoby pochopit situaci, ve které se nachází, uspořádat si vlastní záležitosti (např. podání návrhu na rozvod manželství, podání trestního oznámení atd.), a to i za pomoci specializovaných pracovišť, které poskytují pomoc osobám ohroženým domácím násilím. I přes to, že vykázání násilné osoby je velmi účinným preventivním opatřením, násilný partner nemusí uložené zákazy respektovat a tak strach obětí přetrvává i během trvání vykázání.

Pilotní projekt byl realizován v měsících leden – červen 2019 v územních odborech Kladno a Příbram Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Jeho cílem bylo ověřit, zda lze zajistit ještě účinnější ochranu ohrožené osoby před opakováním útoku ze strany osoby násilné v době vykázání případně v souvislosti s trestním řízením vedeném vůči násilné osobě. V rámci pilotního projektu bylo v těch nejzávažnějších případech domácího násilí, kdy riziko dalšího nebezpečného útoku bylo vyhodnoceno jako obzvlášť vysoké, poskytnuto ohrožené osobě speciální zařízení, které umožňuje přivolat pomoc policie stisknutím jediného tlačítka. Zařízení je současně schopno lokalizovat oběť a předat údaje operačnímu středisku. Operační středisko ihned vysílá na místo hlídku policie a současně telefonicky kontaktuje ohroženou osobu, aby byl vyloučen případný planý poplach.    

Kromě realizačního týmu ředitelství služby pořádkové policie a Krajského ředitelství policie Středočeského kraje se na pilotním projektu významně podílela Intervenční centra Kladno a Příbram, která s cílovou skupinou projektu, tj. s osobami ohroženými domácím násilím pracují a mají na tomto poli dlouholeté zkušenosti.  Ze strany ohrožených osob i odborné veřejnosti byl projekt hodnocen velmi pozitivně.

Další články