Zde může být vaše reklama.
Sobota 2.3.
Svátek má Anežka
Menu

Filharmonie mění vedení, po devíti letech

Filharmonie mění vedení, po devíti letech

03. 07. 2019 - 10:00

Od ledna příštího roku bude Komorní filharmonie Pardubice (KFP) fungovat pod vedením nového ředitele. Na základě výsledků konkursu se řízení příspěvkové organizace města ujme Pavel Svoboda a vystřídá tak Jarmilu Zbořilovou, která byla v letech 2011 až 2013 pověřena řízením filharmonie, od roku 2014 zastává funkci ředitelky KFP a rozhodla se již nepřihlásit.

„Doufám, že se nám společně s kolegy za dobu mého působení podařilo udržet i při poměrně zásadní průběžné generační obměně jak v orchestru, tak v managementu vysokou prestiž celé organizace a přitom příjemnou tvůrčí a kolegiální atmosféru tak zásadní pro správné fungování každé umělecké instituce. Jedním z mých stěžejních osobních záměrů bylo docílit, aby mnohem více lidí všech věkových kategorií začalo orchestr vnímat jako nedílnou součást městského a regionálního kulturního života i jako skvělého reprezentanta toho nejkrásnějšího zvuku Pardubic i Pardubického kraje daleko za jejich hranicemi. Zájem dětí a mládeže o programy, které pro ně připravujeme, dokazují správnost cesty při formování dalších posluchačských generací. Všem lidem v Komorní filharmonii děkuji za to, že na kus své cesty, kdy jsme tvořili jeden tým, budu vždycky ráda vzpomínat. Do dalších let přeji celému orchestru i svému nástupci jen to nejlepší a těším se na shledanou na koncertech,“ hodnotí své devítileté působení v KFP Jarmila Zbořilová, která vedení města již předem avizovala, že se konkursního řízení pro další funkční období nezúčastní.

„Z toho důvodu jsme se rozhodli přistoupit k vyhlášení konkursu již nyní, s téměř půlročním předstihem, abychom měli dostatek času najít za paní ředitelku takového nástupce, který bude mít manažerské schopnosti, zkušenosti v oboru a jasnou představu o tom, jak s Komorní filharmonií nadále pracovat. Zároveň bych touto cestou paní ředitelce rád poděkoval za její dlouholetou práci, díky níž si Komorní filharmonie Pardubice drží výtečnou pověst nejen v republice, ale i v zahraničí,“ popisuje náměstek Jan Mazuch s tím, že město konkursní řízení po šesti letech vyhlásilo na základě Pravidel pro vztah města a příspěvkových organizací.

Pokračování ve vynikající práci Jarmily Zbořilové při vedení tělesa je tak velkou výzvou pro nastupujícího ředitele Pavla Svobodu, který odstartoval začátek své kariéry na pardubické konzervatoři. Od té doby stihl nasbírat řadu profesních zkušeností, ať už jako umělecký ředitel Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka v Dobrušce či dramaturg Kruhu přátel hudby Opočenská beseda a jako vynikající varhaník bude mít k muzikantům jistě blízko. Studoval na univerzitě v Berlíně a v roce 2017 získal magisterský titul na HAMU v Praze, kde navíc v současné době zastává funkci vedoucího oddělení a dokončuje doktorské studium. Ve své nové funkci bude cílit nejen na kontinuitu.

„Komorní filharmonie Pardubice je instituce s dlouhodobým plánováním a dobře funguje, proto je kontinuita stěžejní. Současně je ale nezbytné připravit se na budoucí výzvy a inovovat. Zmínil bych systematickou práci s abonenty a partnery, vícezdrojové financování a rozvoj koncertní činnosti KFP na prestižních pódiích u nás i v zahraničí. Bude mi ctí se podílet na vedení této respektované organizace a velmi se těším na tvůrčí spolupráci s managementem i orchestrem,“ popisuje své plány Pavel Svoboda, který do funkce ředitele KFP nastoupí 1. ledna 2020.

Další články